Photo 1503980850968 B7c3b4af0e05

Werkgevers opgelet: Geen RI&E leidt tot een Arboboete

6 februari 2020

De aanwezigheid van een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Echter heeft slechts eenderde van de bedrijven in Nederland een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Inspectie SZW gaat daarom actief controleren op de aanwezigheid van een RI&E bij bedrijven. In onze praktijk merken we dat Inspectie SZW sinds dit jaar bij elk bezoek ook de RI&E opvraagt. Bedrijven die geen RI&E hebben, ontvangen direct een Arboboete.
Toezicht op RI&E, plan van aanpak en basiscontract

Eén van de actiepunten van Inspectie SZW is controle op de naleving van de (arbo)kernbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. In alle programma’s waar actieve arbocapaciteit beschikbaar is, controleren inspecteurs bedrijven op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract.

Controle vindt plaats door middel van een aselecte steekproef bij een groot aantal bedrijven. Maar in onze praktijk zien we dat inspecteurs na een inspectiebezoek altijd – vaak via een e-mail – de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract opvragen.

Arboboete

Bedrijven die geen RI&E of plan van aanpak kunnen overleggen, worden direct beboet. Hiervoor is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving aangepast. Op het ontbreken van een RI&E staat een boetenormbedrag van € 4.500,-. Voor het ontbreken van een plan van aanpak geldt een boetenormbedrag van € 3.000,-.

Ook zijn bedrijven verplicht de RI&E up-to-date te houden. Is de RI&E of plan van aanpak niet in orde, dan krijgt het bedrijf een waarschuwing of eis tot naleving.

Advies

Wij adviseren bedrijven een RI&E uit te laten voeren door een gecertificeerd deskundige, zoals een hogere veiligheidskundige of  arbeidshygiënist.

De advocaten van LXA The Law Firm hebben ruime ervaring met het aanvechten van sanctiebesluiten van Inspectie SZW. Ook beschikken zij over een ruim netwerk van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten die uw bedrijf kunnen adviseren bij het opstellen van een RI&E.

Heeft u vragen over dit onderwerp. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.