Photo 1566350321650 83C2b8e587a9

INSPECTIE SZW – DWANGMAATREGELEN

30 april 2020

De meest bekende sanctie van Inspectie SZW is de bestuurlijke boete. Inspectie SZW heeft echter een ruim pallet aan sanctiebevoegdheden om handhavend op te treden bij een overtreding. In deze bijdrage bespreek ik een minder bekende maar zeer effectieve sanctie: de dwangmaatregel.

Wat is een dwangmaatregel?

Naast de meer bekende sancties zoals de (Arbo)boete en stillegging van werkzaamheden kan Inspectie SZW een dwangmaatregel opleggen aan een bedrijf waar een overtreding is geconstateerd. Deze maatregel wordt toegepast op bedrijven die eerder handhavend optreden – bijvoorbeeld een eis tot naleving of Arboboete – negeren of volgens Inspectie SZW onvoldoende maatregelen hebben getroffen. Er bestaan twee soorten dwangmaatregelen:

  • de last onder dwangsom
  • de last onder bestuursdwang

Een last onder dwangsom is een brief waarin Inspectie SZW de werkgever in een last verplicht om zich aan een bepaald voorschrift of eis te houden. De last ziet dan op het voorkomen van een vervolgovertreding. Ook kan een bedrijf worden verplicht om maatregelen te treffen om een overtreding te beëindigen. Het bedrijf krijgt dan een termijn om aan de last te voldoen. Voldoet de werkgever niet binnen de termijn aan de last, dan moet hij een dwangsom betalen.  Die dwangsommen kunnen fors oplopen.

Een last onder bestuursdwang komt in de praktijk minder vaak voor. In dat geval wordt een werkgever verplicht om een bepaalde maatregel te treffen. Voldoet het bedrijf binnen de gestelde termijn niet aan die last, dan kan Inspectie SZW zelf de maatregelen treffen. De rekening legt Inspectie SZW vervolgens neer bij het bedrijf.

 

Wat zijn de risico’s van een dwangmaatregel?

Een dwangmaatregel van Inspectie SZW kan leiden tot grote financiële gevolgen. Aan de ene kant kan het zijn dat u kosten moet maken om aan de last te voldoen. Aan de andere kant loopt u het risico dat u dwangsommen of een fikse rekening moet betalen indien u niet binnen de termijn de geëiste maatregelen treft. Het is hoe dan ook zaak om snel in actie te komen.

 

Advies 

Laat uw brief van Inspectie SZW beoordelen door een juridisch specialist. Die kan samen met u beoordelen welke stappen noodzakelijk zijn. Soms is het voldoende om contact op te nemen met Inspectie SZW met een onderbouwd verzoek om de termijn te verlengen. Daarmee wint u tijd om aan de maatregel te voldoen, zonder het risico dat u dwangsommen of een gepeperde rekening moet betalen.

Het kan ook voor komen dat een dwangmaatregel wordt opgelegd, terwijl het zeer de vraag of dat terecht is. Zo kan bijvoorbeeld discussie bestaan over de vraag of sprake is van een overtreding. Ook de vraag welke maatregelen genomen moeten worden kan voer voor discussie zijn. In deze gevallen is het raadzaam om contact op te nemen met een van onze specialisten om te beoordelen of het zinvol is om de discussie met Inspectie SZW eerst voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Om te voorkomen dat u onnodige kosten maakt of dwangsommen moet betalen.

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Meer weten? Neem contact op met: