Cases

Het aanvechten en voorkomen van een preventieve stillegging vereist maatwerk. Om u een beeld te geven van de stappen die wij samen met u kunnen zetten, leest u hier enkele praktijkvoorbeelden.

 

Preventieve stillegging succesvol aangevochten

Een Brabants familiebedrijf ontving een boete voor een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Omdat dit bedrijf al een waarschuwing had ontvangen werd tevens een preventieve stillegging opgelegd. Het bedrijf moest alle werkzaamheden staken en mocht zelfs geen werkzaamheden uitbesteden om de schade te beperken. Namens het bedrijf maakten wij bezwaar tegen de boete én tegen de preventieve stillegging. In een spoedprocedure schorste de rechter het stilleggingsbevel, onder andere omdat de rechter twijfelde of sprake was van een overtreding. Uiteindelijk kreeg het bedrijf gelijk: de overtreding was ten onrechte geconstateerd. De boete ging onderuit, maar nog veel belangrijker: ook de preventieve stillegging werd teruggedraaid.

 

De waarschuwing van tafel

Een grote multinational (BRZO-bedrijf) ontving een brief met het onderwerp: ‘Voornemen tot het geven van een Waarschuwing preventieve stillegging van werk’, omdat voor de tweede keer een arbeidsongeval met gevaarlijke stoffen had plaatsgevonden. Nadat het bedrijf bij ons aanklopte, bleek dat het bedrijf juridisch niet verantwoordelijk was voor het eerste arbeidsongeval. Echter was destijds geen bezwaar gemaakt tegen de boete. Een gemiste kans. Hoewel de eerste boete dus onherroepelijk was, lukte het ons toch om de waarschuwing in de zienswijzeprocedure van tafel te krijgen. Daarmee was het risico op een preventieve stillegging geweken.

 

Plan van aanpak

Een bedrijf met meerdere vestigingen in Nederland ontving een brief van Inspectie SZW met het onderwerp: ‘Beschikking inzake Waarschuwing preventieve stillegging van werk’. Daarmee kreeg het bedrijf een officiële waarschuwing dat bij een vervolgovertreding de werkzaamheden werden gestaakt. Inspectie SZW eistte dat het bedrijf serieus aan de slag ging om een herhaling te voorkomen.

Samen met het bedrijf en een Arbodeskundige hebben wij daarop een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Hierdoor kon het bedrijf aantonen dat een duidelijke kwaliteitsverbetering had plaatsgevonden en de kans op herhaling aanzienlijk was verminderd. Nadat het traject met succes was doorlopen, verzochten wij Inspectie SZW om intrekking van de schriftelijke waarschuwing.

 

Schadevergoeding

Een groot asbestsaneringsbedrijf werd ruim 10 weken stilgelegd, omdat Inspectie SZW vermoedde dat werknemers konden worden blootgesteld aan een gevaarlijke stof. Het bedrijf vroeg ons een procedure te starten tegen het stilleggingsbesluit. Wij kregen uiteindelijk gelijk van de hoogste bestuursrechter: de stillegging was onrechtmatig. Vervolgens hebben we namens het bedrijf de schade kunnen verhalen op de overheid.

 

Meer weten of direct hulp nodig?