Cd82366a4b92ad6302114c3a7b67e4ef9f69886e

Hoogste bestuursrechter: waarschuwing tot preventieve stillegging aanvechtbaar

15 mei 2018

De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 2 mei 2018 dat de waarschuwing die vooraf moet gaan aan een preventieve stillegging een besluit is. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor asbestsaneringsbedrijven die een officiële waarschuwing hebben ontvangen. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor saneringsbedrijven die met een stillegging of een waarschuwing worden geconfronteerd. Asbestsaneringsbedrijven die een officiële waarschuwing hebben ontvangen, kunnen namelijk de intrekking van de waarschuwing afdwingen bij de rechter. Hierdoor kunnen de risico’s van een preventieve stillegging worden beperkt.

De waarschuwing en preventieve stillegging

De preventieve stillegging is geregeld in artikel 28a Arbowet. Voordat de Inspectie SZW de werkzaamheden van een bedrijf kan stilleggen, moet de asbestsaneerder eerst officieel worden gewaarschuwd. Indien de asbestsaneerder daarna nogmaals een (soortgelijke) overtreding begaat, kunnen zijn werkzaamheden worden stilgelegd voor (maximaal) drie maanden.

Verzoek tot intrekking van de waarschuwing

Een officiële waarschuwing blijft vijf jaar van kracht. Gedurende die periode loopt het saneringsbedrijf dus een enorm risico dat zijn bedrijfsvoering wordt stilgelegd als opnieuw een overtreding wordt geconstateerd.

Vaak nog onbekend is dat Inspectie SZW een waarschuwing ook weer kan intrekken. Een bedrijf moet daartoe wel een verzoek indienen. Tot voor kort kon dat verzoek pas worden ingediend nadat 1 jaar was verstreken. Per 1 januari 2018 is de wet echter gewijzigd. Hierdoor kan dit verzoek ook al eerder worden ingediend.

Een dergelijk verzoek heeft kans van slagen, als de saneerder goed onderbouwt waarom de waarschuwing moet worden ingetrokken. Het bedrijf kan bijvoorbeeld aantonen dat het voldoende maatregelen heeft getroffen om recidive te voorkomen.

Intrekking van de waarschuwing is rechtens afdwingbaar

Als de Inspectie SZW een verzoek tot intrekking van de waarschuwing afwijst, dan kan het saneringsbedrijf naar de rechter te stappen en intrekking van de waarschuwing op die manier afdwingen.

Hoewel de rechtbank in beroep nog oordeelde dat een saneringsbedrijf de intrekking niet kan afdwingen bij de bestuursrechter, oordeelde de Raad van State in hoger beroep het tegenovergestelde. De Raad van State oordeelde op 2 mei 2018 namelijk dat deze waarschuwing wél een appellabel besluit is en vernietigde de uitspraak van de rechtbank. Deze recente uitspraak biedt belangrijke mogelijkheden voor saneringsbedrijven die worden geconfronteerd met een waarschuwing of stillegging. Bedrijven kunnen dan namelijk de intrekking van de waarschuwing afdwingen bij de rechter. Hierdoor kunnen de risico’s van een preventieve stillegging worden beperkt.

Advies

Een preventieve stillegging kan grote (financiële) gevolgen hebben. Voor bedrijven die te maken krijgen met een waarschuwing of een preventieve stillegging, hebben wij de volgende tips:

  1. Verzoek Inspectie SZW om de schriftelijke waarschuwing weer in te trekken. Hierdoor voorkomt u dat de waarschuwing uw bedrijf jarenlang blijft achtervolgen. Onderbouw dit verzoek goed en laat u daarover juridisch adviseren.
  2. Wordt het verzoek afgewezen, laat u dan adviseren over de mogelijkheden om een intrekking juridisch af te dwingen.
  3. Laat een Arboboete altijd toetsen door een juridisch specialist met verstand van asbest. Ook (relatief) lage boetes kunnen immers leiden tot een preventieve stillegging. Matiging van de boete verkleint het risico dat uw bedrijf wordt stilgelegd.
  4. Legt Inspectie SZW uw bedrijf toch (preventief) stil, laat u dan adviseren en bijstaan door een juridisch specialist.

Door: Jelle Bekke