Photo 1538166261293 9230C2a7ee36

Een gewaarschuwd bedrijf telt voor twee

21 januari 2020

De financiële gevolgen van een preventieve stillegging zijn vaak niet te overzien. Bedrijven beseffen nog onvoldoende dat zij door een proactieve houding problemen kunnen voorkomen. Hoe kunt u het risico op een preventieve stillegging beperken of zelfs voorkomen?
Resumé: Wat is de preventieve stillegging?

De Inspectie SZW houdt steeds strenger toezicht op de naleving van arbeidsomstandigheden. Naast het opleggen van veel hogere boetes, kan de Inspectie SZW een bedrijf ook preventief stilleggen. Een bedrijf wordt geconfronteerd met een preventieve stillegging bij een herhaalde overtreding van het Arbobesluit of andere arbeidswetten.

Voordat Inspectie SZW werkzaamheden kan stilleggen, moet zij een bedrijf eerst officieel waarschuwen dat een volgende overtreding kan leiden tot stillegging. Als de asbestsaneerder daarna nogmaals een (soortgelijke) overtreding van het Arbobesluit begaat, kan Inspectie SZW besluiten de werkzaamheden daadwerkelijk stil te leggen, voor de duur van (maximaal) drie maanden.

Maak ook bezwaar tegen een lage boete

De preventieve stillegging is altijd het gevolg van (minimaal) één eerdere boete. In mijn praktijk merkt ik dat bedrijven soms niet opkomen tegen een (relatief) lage boete van Inspectie SZW. Hierdoor wordt de boete juridisch gezien onherroepelijk. Deze overtreding maakt echter wel deel uit van de optelsom naar een preventieve stillegging. Het is dan zeer lastig om later - bij een preventieve stillegging – de rechtmatigheid van de eerdere boetes alsnog ter discussie te stellen. Daarom adviseren wij bedrijven om ook (relatief) lage boetes aan te vechten.

Verzoek om intrekking van de waarschuwing

Als een bedrijf een officiële waarschuwing ontvangt, dan blijft die waarschuwing vijf jaar van kracht. Dit betekent dat een bedrijf vijf jaar lang preventief kan worden stilgelegd als zij opnieuw een boete ontvangen van Inspectie SZW. Wat vrijwel niemand weet, is dat bedrijven een verzoek kunnen indienen bij Inspectie SZW om de waarschuwing op te heffen.

Een bedrijf moet daarom wel een goed onderbouwd verzoek indienen. Het bedrijf moet bijvoorbeeld onderbouwen dat het belangrijke maatregelen heeft getroffen om verdere overtreding te voorkomen. Wij helpen verschillende bedrijven met het indienen van een verzoek om intrekking van de waarschuwing. Laat u over de mogelijkheden altijd vooraf adviseren door een juridisch specialist.